Rusça » Anotações de um não poliglota

Rusça

Rus dili (Rusça: русский язык) anadil olarak eski Sovyetler Birliği'nin kurucu cumhuriyetlerini oluşturan Rusya'da, Belarus'ta, Ukrayna'da, Kazakistan'da ve Kırgızistan'da konuşulan ve Letonya'da, Estonya'da ve başka birçok ülkede resmi olmamasına karşın yaygın olarak kullanılan bir Slav dilidir.

  1. Alfabe

  2. Zamirler

Alfabe


Harf Isim Çevri yazı
А а а [a]
Б б бэ [b]
В в вэ [v]
Г г гэ [g]
Д д дэ [d]
Е е е [je] veya [e]
Ё ё ё [jo]
Ж ж жэ [ʐ]
З з зэ [z]
И и и [i]
Й й и краткое [j]
К к ка [k]
Л л эл veya эль [l]
М м эм [m]
Н н эн [n]
О о о [o]
П п пэ [p]
Р р эр [r]
С с эс [s]
Т т тэ [t]
У у у [u]
Ф ф эф [f]
Х х ха [x]
Ц ц це [ʦ]
Ч ч че [ʨ]
Ш ш ша [ʂ]
Щ щ ща [ɕʨ] veya [ɕː]
Ъ ъ твёрдый знак [-]
Ы ы ы [ɨ]
Ь ь мягкий знак [ʲ]
Э э э [ɛ]
Ю ю ю [ju]
Я я я [ja]

Zamirler


Çekimler Iyelik
zamirleri
Yalın hâli -in hâli -e hâli -i hâli Araç hâli Bulunma hâli
Birinci şahıs Tekil я меня мне меня мной
мною
мне мой
моя
моё
Çoğul мы нас нам нас нами нас наш
наша
наше
Ikinci şahıs Tekil ты тебя тебе тебя тобой
тобою
тебе твой
твоя
твоё
Çoğul вы вас вам вас вами вас ваш
ваша
ваше
Üçüncü şahıs Eril он его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём его
Dişil она её
неё
ей
ней
её
неё
ей
ней

ею
нею
ней её
Yansız оно его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём
Çoğul они их
них
им
ним
их
них
ими
ними
них их
Bağ zamirler кто кого кому кого кем ком чей
чья
чьё

Comentários