ภาษารัสเซีย » Anotações de um não poliglota

ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย (русский язык) เป็นภาษาในกลุ่มสลาวิกที่ใช้พูดกันในประเทศรัสเซีย,เบลารุส,ยูเครน,คาซัคสถานและคีร์กีซสถานอย่างเจ้าของภาษา และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลัตเวีย,เอสโตเนียและประเทศอื่นๆที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ถึงแม้ว่าจะไม่มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการก็ตาม

Comentários