Język rosyjski » Anotações de um não poliglota

Język rosyjski

Język rosyjski (po rosyjsku: русский язык) to język słowiański, rodzimy dla mieszkańców Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazahstanu i Kirgistanu. Jest także szeroko rozpowszechniony, mimo iż bez oficjalnej imprimatury, na Litwie, w Estonii i wielu innych krajach należących do byłego Związku Radzieckiego.

Comentários