Russisk » Anotações de um não poliglota

Russisk

Det russiske språket (på russisk: русский язык) er eit slavisk språk tala som morsmål i Russland, Kviterussland, Ukraina, Kazakhstan og Kirgisistan, og vert mykje brukt, berre utan offentleg imprimatur, i Latvia, Estland og mange andre av landa som utgjer konstituentrepublikkane i den tidlegare Sovjetunionen.

Comentários