रूसी भाषा » Anotações de um não poliglota

रूसी भाषा

रुसी भाषा (रुसी लेखाइमा: русский язык) स्लाभिक परिवरको भाषा हो जुन विशेषतः रुस, बेलारुस, युक्रेन, काजिक्स्तान र किर्गिस्तानमा बोलिन्छ। यसका अतिरिक्त सरकारी रुपले मान्यता नपाए पनि यो भाषा लाट्भिया, एस्टोनिया लगायतका भूतपूर्व सोभियत सङ्घका मुलुकहरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ।

वर्णमाला

वर्णमाला

अक्षर नाम प्रतिलेखन
А а а [a]
Б б бэ [b]
В в вэ [v]
Г г гэ [g]
Д д дэ [d]
Е е е [je] वा [e]
Ё ё ё [jo]
Ж ж жэ [ʐ]
З з зэ [z]
И и и [i]
Й й и краткое [j]
К к ка [k]
Л л эл वा эль [l]
М м эм [m]
Н н эн [n]
О о о [o]
П п пэ [p]
Р р эр [r]
С с эс [s]
Т т тэ [t]
У у у [u]
Ф ф эф [f]
Х х ха [x]
Ц ц це [ʦ]
Ч ч че [ʨ]
Ш ш ша [ʂ]
Щ щ ща [ɕʨ] वा [ɕː]
Ъ ъ твёрдый знак [-]
Ы ы ы [ɨ]
Ь ь мягкий знак [ʲ]
Э э э [ɛ]
Ю ю ю [ju]
Я я я [ja]

Comentários