Ruski jezik » Anotações de um não poliglota

Ruski jezik

Ruski jezik (na ruskom: русский язык) je slavenski jezik kojim se službeno govori u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu I Kirgistanu i koji je u širokoj upotrebi, iako bez službenog statusa, u Latviji, Estoniji i mnogim drugim državama koje čine sastavne republike bivšeg Sovjetskog saveza.

Comentários