Ρώσικα » Anotações de um não poliglota

Ρώσικα

Η Ρωσική γλώσσα (στα ρωσικά: русский язык) είναι μια σλαβική γλώσσα που ομιλείται ως μητρική στη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν, και χρησιμοποιείται ευρέως, αν και χωρίς επίσημη αναγνώριση, στη Λετονία, την Εσθονία και πολλές άλλες χώρες που αποτελούσαν τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

 1. Αλφάβητο

 2. Αντωνυμίες

 3. Κλίσεις

 4. 3.1.  Δοτική πτώση


  3.2.  Προθετική πτώση


Αλφάβητο


Γράμμα Όνομα Μεταγραφή
А а а [a]
Б б бэ [b]
В в вэ [v]
Г г гэ [g]
Д д дэ [d]
Е е е [je] ή [e]
Ё ё ё [jo]
Ж ж жэ [ʐ]
З з зэ [z]
И и и [i]
Й й и краткое [j]
К к ка [k]
Л л эл ή эль [l]
М м эм [m]
Н н эн [n]
О о о [o]
П п пэ [p]
Р р эр [r]
С с эс [s]
Т т тэ [t]
У у у [u]
Ф ф эф [f]
Х х ха [x]
Ц ц це [ʦ]
Ч ч че [ʨ]
Ш ш ша [ʂ]
Щ щ ща [ɕʨ] ή [ɕː]
Ъ ъ твёрдый знак [-]
Ы ы ы [ɨ]
Ь ь мягкий знак [ʲ]
Э э э [ɛ]
Ю ю ю [ju]
Я я я [ja]

Αντωνυμίες


Κλίσεις Κτητικές
αντωνυμίες
Ονομαστική Γενική Δοτική Αιτιατική Οργανική Προθετική
Πρώτο πρόσωπο Ενικός я меня мне меня мной
мною
мне мой
моя
моё
Πληθυντικός мы нас нам нас нами нас наш
наша
наше
Δεύτερο πρόσωπο Ενικός ты тебя тебе тебя тобой
тобою
тебе твой
твоя
твоё
Πληθυντικός вы вас вам вас вами вас ваш
ваша
ваше
Τρίτο πρόσωπο Αρσενικό он его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём его
Θηλυκό она её
неё
ей
ней
её
неё
ей
ней

ею
нею
ней её
Ουδέτερο оно его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём
Πληθυντικός они их
них
им
ним
их
них
ими
ними
них их
Αναφορικές αντωνυμίες кто кого кому кого кем ком чей
чья
чьё

Κλίσεις

Δοτική πτώση


Η δοτική πτώση είναι η τρίτη πτώση της Ρώσικης γλώσσας. Χρησιμοποιείται για να δείξει το ουσιαστικό που λαμβάνει την ενέργεια, και για να δηλώσει το έμμεσο αντικείμενο ενός ρήματος.

Προσωπικές αντωνυμίες
(ονομαστική)
Προσωπικές αντωνυμίες
(δοτική)
Ενικός я мне
ты тебе
он ему
нему*
она ей
ней*
оно ему
(σπάνια χρησιμοποιείται)
Πληθυντικός мы нам
вы вам
они им
ним*
* = οι προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει μια πρόθεση πριν την αντωνυμία.

Τώρα που ήδη ξέρουμε πώς κάθε αντωνυμία κλίνεται, μπορούμε να μάθουμε την χρήση της σε διάφορες καταστάσεις, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά. Η σειρά των λέξεων γενικά δεν είναι σημαντική. Χρησιμοποιείται για να δείξει τον δέκτη μιας ενέργειας, το ρήμα αρέσει, να δηλώσει την ηλικία, να δείξει το άτομο ή το μέρος προς το οποίο πάει κάποιος, την κίνηση κατά μήκος μιας επιφάνειας αντικειμένου, ή τρόπους επικοινωνίας.

Της έδωσα λουλούδια. Я дал ей цветы.
Του αρέσει η Ρώσικη γλώσσα. Ему нравится русский язык.
Είμαι 22 χρονών. Мне 22 года.
Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Мы говорили по телефону.
Πηγαίνω στην ακτή. Я иду к берегу.
Αυτή τρέχει δια μέσω της γης. Она бежит по земле.

Για να ξέρετε πώς να πείτε την ηλικία σας σωστά, να θυμάστε ότι υπάρχουν τρεις λέξεις για να εκφράσουμε τα χρόνια, και αυτές είναι: лет, год και года. Ο πίνακας που ακολουθεί θα σας δείξει πώς δουλεύουν:

Ηλικία Σωστή Λέξη
1 год
2, 3, 4 года
5 ~ 9 лет
10 ~ 20 лет
21 ή παραπάνω 21 год
57 лет
32 года

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς τα ουσιαστικά και τα επίθετα κλίνονται σε αυτήν την πτώση.

Γένος Ουσιαστικό Επίθετο
Αρσενικό
 • Κατάληξη σε σύμφωνο
 • стол → столу

 • Κατάληξη σε -ь
 • конь → коню

 • Κατάληξη σε φωνήεν
 • папа → папе

 • Σπάνια κατάληξη σε -ий
 • кремний → кремнию
 • Κατάληξη σε -ой
 • большой → большому

 • Κατάληξη σε -ый
 • белый → белому

Θηλυκό
 • Κατάληξη σε -а και -я
 • луна → луне
  свинья → свинье

 • Κατάληξη σε -ь
 • ночь → ночи

 • Σπάνια κατάληξη σε -ия
 • станция → станции
 • Κατάληξη σε -ая
 • красная → красной

 • Κατάληξη σε -яя
 • синяя → синей

Ουδέτερο
 • Κατάληξη σε -о και -е
 • окно → окну
  поле → полю

 • Κατάληξη σε -мя
 • время → времени

 • Σπάνια κατάληξη σε -ие
 • знание → знанию
 • Κατάληξη σε -ое
 • умное → умному

 • Κατάληξη σε -ее
 • длинношеее → длинношеему

Πληθυντικός
 • Κατάληξη σε -и
 • дети → детям

 • Κατάληξη σε -ы
 • цветы → цветам
 • Κατάληξη σε -ые
 • красивые → красивым

 • Κατάληξη σε -ие
 • утренние → утренним


Προθετική πτώση


Η προθετική πτώση είναι η έκτη πτώση της Ρώσικης γλώσσας, αλλά συχνά μαθαίνεται και διδάσκεται πριν από τις άλλες πτώσεις λόγω της σχετικής ευκολίας της. Ονομάζεται έτσι επειδή εμφανίζεται μετά από ορισμένες προθέσεις προσδιορίζοντας την τοποθεσία ενός αντικειμένου. Η σύγχρονη προθετική πτώση περιλαμβάνει μορφές της τοπικής πτώσης.

Προσωπικές αντωνυμίες
(ονομαστική)
Προσωπικές αντωνυμίες
(προθετική)
Ενικός я мне
ты тебе
он нём
она ней
оно нём
Πληθυντικός мы нас
вы вас
они них

Αυτή η πτώση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τοποθεσία μιας ενέργειας ή ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας τις προθέσεις в και на, το αντικείμενο της πρότασης ή σκέψης χρησιμοποιώντας τις προθέσεις ο ή οб, μετακίνηση, ρούχα, και μουσικά όργανα με σχετικά ρήματα. Ορίστε μερικά παραδείγματα χρήσης της:

Αυτός μένει στη Μόσχα. Он живёт в Москве.
Τα κλειδιά είναι πάνω στο τραπέζι. Ключи на столе.
Έγραψα για τον αλτρουισμό. Я написал об альтруизме.
Η ταινία είναι για τον Κόσμο. Фильм о космосе.
Αυτός παίζει κιθάρα. Он играет на гитаре.
Ήρθα με το αυτοκίνητο. Я приехал на машине.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς τα ουσιαστικά και τα επίθετα κλίνονται σε αυτήν την πτώση.

Γένος Ουσιαστικό Επίθετο
Αρσενικό
 • Κατάληξη σε σύμφωνο
 • стол → столе

 • Κατάληξη σε -ь
 • конь → коне

 • Κατάληξη σε φωνήεν
 • папа → папе

 • Σπάνια κατάληξη σε -ий
 • кремний → кремнии
 • Κατάληξη σε -ой
 • большой → большом

 • Κατάληξη σε -ый
 • белый → белом

Θηλυκό
 • Κατάληξη σε -а και -я
 • луна → луне
  свинья → свинье

 • Κατάληξη σε -ь
 • ночь → ночи

 • Σπάνια κατάληξη σε -ия
 • станция → станции
 • Κατάληξη σε -ая
 • красная → красной

 • Κατάληξη σε -яя
 • синяя → синей

Ουδέτερο
 • Κατάληξη σε -о και -е
 • окно → окне
  поле → поле

 • Κατάληξη σε -мя
 • время → времени

 • Σπάνια κατάληξη σε -ие
 • знание → знании
 • Κατάληξη σε -ое
 • умное → умном

 • Κατάληξη σε -ее
 • длинношеее → длинношеем

Πληθυντικός
 • Κατάληξη σε -и
 • дети → детях

 • Κατάληξη σε -ы
 • цветы → цветах
 • Κατάληξη σε -ые
 • красивые → красивых

 • Κατάληξη σε -ие
 • утренние → утренних


Comentários

Tristan Isch: B. Kelebihan dan Kekurangan BatakoBata beton atau batako memiliki bentuk dan tekstur yang berbeda dengan batu bata tanah liat, maka dari itu batako memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda juga daripada batu bata tanah liat jika digunakan sebagai material dinding.http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-supplier-agen-pabrik-toko-jual-distributor-produsen Supplier sch 40
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-agen-toko-supplier-distributor-produsen-jual-pabrik Supplier sch 40
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-kapal Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-pabrik-produsen-supplier-agen-distributor-jual-toko Supplier besi Pipa sch 80 baja http://bit.ly/2fZoVjU jual hp asus murah https://goo.gl/xjQJqf jual hp asus murah
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-beton/ Supplier besi beton Sni Ulir Polos
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan ala jepang
http://www.sentrabesibaja.com/pipa-besi-baja-sch-40-schedule/ Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 40
http://ironsteelcenter.com/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-unp-baja; Toko Besi Unp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-i-wf-baja-profil-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Supplier besi wf
https://goo.gl/FEppdU jual laptop asus https://goo.gl/FEppdU jual laptop asus
https://goo.gl/QD6q3C jual laptop asus murah https://goo.gl/QD6q3C jual laptop asus murah
http://www.jualbesibajamurah.com www.jualbesibajamurah.com
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-supplier-agen-pabrik-toko-jual-distributor-produsen Toko sch 40
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-agen-toko-supplier-distributor-produsen-jual-pabrik Toko sch 40
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-siku-lokal-imoprt-ispat-master-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga-kuningan Supplier besi siku
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-pabrik-produsen-supplier-agen-distributor-jual-toko Toko besi Pipa sch 80 baja
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-wf/ Supplier besi wf baja
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan islami
http://www.sentrabesibaja.com/pipa-besi-hitam-medium-galvaniz/ Pabrik Pipa Besi Hitam Medium
http://ironsteelcenter.com/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-unp-baja; Jual Besi Unp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-i-wf-baja-profil-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Toko besi wf
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-sni-ulir-polos/ Distributor besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-supplier-agen-pabrik-toko-jual-distributor-produsen Agen sch 40
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-agen-toko-supplier-distributor-produsen-jual-pabrik Agen sch 40
http://ironsteelcenter.com/category/pipa-besi-hitam-medium-sch-schedule-40-80-a53-seamless-welded-wiremesh-wermesh-cakar-ayam-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11-m12-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-alumunium-tembaga-sus304 Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-pabrik-produsen-supplier-agen-distributor-jual-toko Agen besi Pipa sch 80 baja
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-unp-kanal-u/ Supplier besi unp
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan ada fotonya
http://www.sentrabesibaja.com/besi-baja-i-wf-profil/ Pabrik Besi Wf
http://ironsteelcenter.com/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-unp-baja; Harga Besi Unp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-i-wf-baja-profil-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Agen besi wf
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-sii-ulir-polos/ Distributor besi beton sii
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-supplier-agen-pabrik-toko-jual-distributor-produsen Pabrik sch 40
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-40-agen-toko-supplier-distributor-produsen-jual-pabrik Pabrik sch 40
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga Supplier Plat besi
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-pabrik-produsen-supplier-agen-distributor-jual-toko Pabrik besi Pipa sch 80 baja
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-siku/ Supplier besi siku
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan simple
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan ala india
http://www.sentrabesibaja.com/besi-baja-hbeam-profil/ Pabrik Besi H beam
http://ironsteelcenter.com/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-unp-baja; Pabrik Besi Unp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-i-wf-baja-profil-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Pabrik besi wf
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-psi-ulir-polos/ Distributor besi beton psi Ulir Polos
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Distributor besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Distributor besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36 Supplier besi h beam
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Distributor Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-plat-hitam-plat-kapal/ Supplier Plat besi plat kapal
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan
http://www.sentrabesibaja.com/besi-beton-ulir-polos-sni/ Pabrik Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Distributor Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Distributor Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-perwira-ulir-polos/ Distributor besi beton perwira
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Harga besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Harga besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-wf-iwf-wide-flange-beam-ss400-a36 Supplier besi wf
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Harga Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-h-beam/ Supplier besi h beam baja
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan simple
http://www.sentrabesibaja.com/ www.sentrabesibaja.com
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Supplier Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Harga Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-pas-ulir-polos/ Distributor besi beton PAS
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Jual besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Jual besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-wiremesh-wermesh-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11-m12-m13-m14-m15-m16 Supplier wiremesh
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Jual Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-cnp-kanal-c/ Supplier besi cnp
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan bermanfaat
http://www.sentrabesibaja.com/welded-beam-castellated-beam-queen-king-cross-beam-t-beam/ Distributor Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Agen Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Jual Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-master-steel-ms-ulir-polos/ Distributor besi beton master steel ms
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Supplier besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Supplier besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-unp-channel-kanal-u-master-kayafit-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga Supplier besi unp
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Supplier Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com www.gudangbesibaja.com
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan islami
http://www.sentrabesibaja.com/bondek-cor-sni/ Distributor Bondek Cor
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Toko Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Supplier Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-ksty-ulir-polos/ Distributor besi beton ksty
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Toko besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Toko besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul Supplier besi cnp
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Toko Plat Bordes
http://pabrikbesiwfjakarta.blogspot.com/ Pabrik besi Wf Baja
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan amplop surat
http://www.sentrabesibaja.com/atap-spandek/ Distributor Atap Spandek Sni
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Jual Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Toko Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-krakatau-steel-ulir-polos/ Distributor besi beton krakatau steel
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Agen besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Agen besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-hollow-hitam-galvaniz Supplier besi hollow
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Agen Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com/tag/bondek/ Pabrik bondek
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan bentuk dompet
http://www.sentrabesibaja.com/plat-bordes-kembang/ Distributor Plat Bordes Kembang
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Harga Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Agen Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-jcac-ulir-polos/ Distributor besi beton jcac
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-distributor-supplier-agen-pabrik-jual-toko-produsen Pabrik besi Pipa sch 80 baja
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-pipa-schedule-sch-80-agen-toko-supplier-produsen-distributor-jual-pabrik Pabrik besi Pipa sch 80 baja
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-behel-beton-polos-ulir-sni-is-psi-master-ms-krakatausteel-ks-dp-delcoprima-pas-ji-ksc-ais-cs-ksty-ksi-jca-as-bjku-sii-hs-bjtd40-bjtp24 Supplier besi beton Sni Ulir Polos
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-distributor-pabrik-produsen-agen-jual-toko Pabrik Plat Bordes
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-wiremesh/ Pabrik wiremesh
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan chinese
http://www.sentrabesibaja.com/plat-besi-baja-hitam/ Distributor Plat Besi Hitam
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-cnp-kanalc-channel-full-sni-pul/harga-supplier-pabrik-jual-agen-distributor-besi-cnp-baja; Pabrik Besi Cnp Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-sni-supplier-jual-agen-besi-distributor-pabrik Pabrik Besi Beton
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-interworld-steel-is-ulir-polos/ Distributor besi beton interworld steel is
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-plat-bordes-besi-baja-toko-jual-distributor-pabrik-agen-supplier-produsen Distributor Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-toko-agen-pabrik-produsen-distributor-jual Distributor Plat Bordes
http://ironsteelcenter.com ironsteelcenter.com
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-wiremesh-besi-agen-supplier-distributor-pabrik-jual-produsen-toko Distributor Wiremesh Besi
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-pipa-baja/ Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan lucu
http://www.sentrabesibaja.com/plat-kapal-marine/ Distributor Plat Kapal Bki Krakatau Steel
http://ironsteelcenter.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/harga-agen-distributor-besi-hollow-baja-supplier-pabrik-jual Distributor Besi Hollow Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-hollow-baja-distributor-agen-supplier-pabrik-jual Distributor besi hollow
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-gunung-garuda-ulir-polos/ Distributor besi beton gunung garuda
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-plat-bordes-besi-baja-toko-jual-distributor-pabrik-agen-supplier-produsen Harga Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-toko-agen-pabrik-produsen-distributor-jual Harga Plat Bordes
http://ironsteelcenter.com/category/stainless-steel-ss-sus-304-210-316-310-301-stenlis Pabrik stainless steel
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-wiremesh-besi-agen-supplier-distributor-pabrik-jual-produsen-toko Harga Wiremesh Besi
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-hollow/ Pabrik besi hollow
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan bagus
http://www.sentrabesibaja.com/besi-siku-baja/ Distributor Jual Besi Siku Baja
http://ironsteelcenter.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/harga-agen-distributor-besi-hollow-baja-supplier-pabrik-jual Supplier Besi Hollow Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-hollow-baja-distributor-agen-supplier-pabrik-jual Harga besi hollow
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-delco-prima-dp-ulir-polos/ Distributor besi beton delcoprima
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-plat-bordes-besi-baja-toko-jual-distributor-pabrik-agen-supplier-produsen Jual Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-toko-agen-pabrik-produsen-distributor-jual Jual Plat Bordes
http://ironsteelcenter.com/category/spandek Pabrik atap spandek
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-wiremesh-besi-agen-supplier-distributor-pabrik-jual-produsen-toko Jual Wiremesh Besi
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-beton/ Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan bahasa inggris islam
http://www.sentrabesibaja.com/besi-unp-baja-kanal-u/ Distributor Besi Unp Baja Profil Kanal
http://ironsteelcenter.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/harga-agen-distributor-besi-hollow-baja-supplier-pabrik-jual Agen Besi Hollow Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-besi-hollow-baja-distributor-agen-supplier-pabrik-jual Jual besi hollow
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-cakra-steel-cs-ulir-polos/ Distributor besi beton cakra steel cs
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-plat-bordes-besi-baja-toko-jual-distributor-pabrik-agen-supplier-produsen Supplier Plat Bordes
http://www.pusatbesibaja.com/harga-plat-bordes-besi-baja-supplier-toko-agen-pabrik-produsen-distributor-jual Supplier Plat Bordes
http://ironsteelcenter.com/category/baja-ringan Pabrik baja ringan
http://www.jualbesibajamurah.com/harga-wiremesh-besi-agen-supplier-distributor-pabrik-jual-produsen-toko Supplier Wiremesh Besi
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-wf/ Pabrik besi wf baja
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan contoh
http://www.sentrabesibaja.com/besi-cnp-baja-kanal-c-gording/ Distributor Besi Cnp Profil Baja Gording
http://ironsteelcenter.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/harga-agen-distributor-besi-hollow-baja-supplier-pabrik-jual Toko Besi Hollow Baja

link6 (30 setembro 2017 / 10:19:17)
abc: abc20180419
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.katespadeoutletclearance.us.com
http://www.coach-outletonline.us.org
http://www.poloralphlaurenoutletpolo.us.com
http://www.cheapjordans.us.com
http://www.adidasoutlet.us.com
http://www.supreme-clothing.us.com
http://www.canadagoosejacketsofficial.us.com
http://www.todsoutlet.in.net
http://www.coachfactory-outletonline.us.org
http://www.toryburchoutletonline.com.co
http://www.raybanssunglasseses.us.com
http://www.raybansunglassessalecheap.us.com
http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.net
http://www.philipppleinshirt.com
http://www.pandorastore.us.com
http://www.northface-jackets.us.com
http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com
http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com
http://www.jordanretro.name
http://www.fitflopssaleuk.me.uk
http://www.louboutinshoes.in.net
http://www.hollisterclothingstore.in.net
http://www.coach-factoryoutletonline.us.org
http://www.guccioutlets.us.org
http://www.michaelkorsoutletclearance.in.net
http://www.newbalance-outlet.us.com
http://www.ralphlaurenoutletsonline.us.com
http://www.jacketscanadagoose.org.uk
http://www.salvatoreferragamoshoes.us.com
http://www.canadagooseukjackets.org.uk
http://www.tiffany-andcooutlet.us.com
http://www.ferragamo-outlet.us.com
http://www.christianlouboutinshoes.us.org
http://www.birkenstockoutlets.us.org
http://www.mulberry-bags.me.uk
http://www.vuitton-louis.us.com
http://www.coachoutletsonlines.us.com
http://www.airmax2019.us.com
http://www.polo-ralphlauren.in.net
http://www.supremeclothing.us.org
http://www.katespadeoutletonline.in.net
http://www.cheapnfljerseysofficial.us.com
http://www.rolex-replicawatches.com.co
http://www.uggbootssales.us.com
http://www.montblanc-pens.us.org
http://www.canadagoosesalejackets.us.com
http://www.pandoracharmssale-clearance.us.com
http://www.jordanshoesforsale.us.com
http://www.uggs-boots.fr
http://wwwcanadagoose-jacketsuk.com.co
http://www.outlettoms.org
http://www.nikeshoes.us.com
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.pandorajewelrypandora.us.com
http://www.cheapjordan-shoes.in.net
http://www.polo-outlet.in.net
http://www.nikeshoes.in.net
http://www.monclerjacketsoutlet.in.net
http://www.uk-hollister.co.uk
http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com
http://www.birkenstockoutletus.us.com
http://www.moncleroutlets.us.org
http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk
http://www.ralph-laurenoutlet.us.org
http://www.outletcoachonline.us.com
http://www.adidas-nmd.us.com
http://www.outletcoachoutlet.us.com
http://www.thenorthfacejacketsoutlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlet.co.uk
http://www.airmax-97.us
http://www.oakleysunglassessalecheap.us.com
http://www.ralphlaurensaleclearanceuk.me.uk
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.supremeclothing.org.uk
http://www.coachoutletus.us.com
http://www.toryburch-outletstores.us.com
http://www.yeezyboost-350.us.com
http://www.doudounemonclerpascher.fr
http://www.airjordans.us.com
http://www.pandoracharms.us.com
http://www.coachoutletmalls.us.com
http://www.pandoracharms-uk.org.uk
http://www.louboutinshoesuk.org.uk
http://www.moncler-outlets.us.com
http://www.michael-korsoutlets.eu.com
http://www.ralphlauren.net.co
http://www.moncleroutletonlines.us.com
http://www.outlettoms.us.com
http://www.vans-shoesoutlet.us.com
http://www.adidasnmd-shoes.us
http://www.oakley.nom.co
http://www.michael-korsoutlet.in.net
http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net
http://www.cheapuggs.net.co
http://www.christianlouboutinoutlet.us
http://www.eccoshoesstore.us.com
http://www.pandoracharms-saleclearance.co.uk
http://www.adidasyeezyboost-350.us.com
http://www.adidas-superstar.us.com
http://www.yeezyboost.org.uk
http://www.adidas.us.com
http://www.abercrombieand-fitch.ca
http://www.valentino-shoes.us.com
http://www.cheapjordanshoes.in.net
http://www.nike-shoes.in.net
http://www.jordanshoes.in.net
http://www.coach-factoryoutletsonline.us.com
http://www.skechersshoes-outlet.us.com
http://wwwcanadagoose-uk.com.co
http://www.mbtshoes.name
http://www.hermes.us.org
http://www.adidasnmdr1.us.com
http://www.monclerjacketssale.us.com
http://www.coachfactory-outletstore.us.com
http://www.mcm-outlet.us.org
http://www.outletmichaelkors.us.com
http://www.coach-outlets.us.com
http://www.timberland-boots.us.com
http://www.longchampoutletus.us.com
http://www.timberlandbootsoutlet.us.com
http://www.uggsoutletofficials.us.com
http://www.birkenstocksandalsuk.org.uk
http://www.nikeoutletonlinestore.us.com
http://www.pandorajewelry.in.net
http://www.fredperrypoloshirts.in.net
http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.us.com
http://www.nike-huarache.in.net
http://www.guccihandbagsoutlet.in.net
http://www.ralph-laurenoutlet.com.co
http://www.airmax-97.us.com
http://www.uggs.net.co
http://www.pandora-outlet.us.com
http://www.birkenstockshoesoutlet.us.com
http://www.oakley--sunglasses.us.org
http://www.yeezyboost.us.com
http://www.adidas-shoes.us.com
http://www.christianlouboutinshoesuk.org.uk
http://www.canadagooseoutletjackets.com.co
http://www.airmax-2018.com
http://www.airmax90.org
http://www.korsmichaeloutlet.us.com
http://www.poloralphlaurenoutlet.in.net
http://www.coachoutletcanada.ca
http://www.pandoracharms.name
http://www.coach-outletonlines.us.com
http://www.redbottomsshoes.us.com
http://www.canadagooseoutlet.name
http://www.airmaxoutletsaleus.com
http://www.pumashoesoutlet.us.com
http://www.air-max90.org.uk
http://www.converseshoes-outlet.us.com
http://www.cheapoakleysunglasses.com.co
http://www.hermesbirkin.in.net
http://www.oakleysunglasses-wholesales.us.com
http://www.nikeairmax-uk.org.uk
http://www.uggsoutlet-clearance.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.in.net
http://www.ugg-boots.net.co
http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com
http://www.coachoutletstore-online.us.com
http://www.polooutlet.in.net
http://www.michael-korsoutlets.us.com
http://www.adidas-outlet.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-online.in.net
http://www.cheapnbajerseys-wholesale.us.com
http://www.pandoracharms.com.co
http://www.coachoutletstoreonline.com.co
http://www.yeezyboost-350.co.uk
http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com
http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co
http://www.oakleysunglassesforwomen.us.com
http://www.katespadehandbagsclearance.us.com
http://www.michaelkorsoutlets.us.com
http://www.coachfactoryoutletsonlines.us.com
http://www.timberland-outlets.us
http://www.asicsshoes-outlet.us.com
http://www.reebokshoes.us.org
http://www.pradaoutlets.us.com
http://www.katespade.in.net
http://www.adidasoriginals.in.net
http://www.harden-vol1.com
http://www.pandora.us.com
http://www.fitflopssale-clearance.us.org
http://www.moncler-outlet.us.org
http://www.michaelkors-outlets.ca
http://www.adidasyeezyshoes.us.com
http://www.vuittonlouis.us.com
http://www.fitflops-uk.org.uk
http://www.cheapjordans.com.co
http://www.nikeoutletonline.us.com
http://www.ralphlauren-outlet.me.uk
http://www.coachoutlet-onlinesale.us.com
http://www.cheapjordans-shoes.us.com
http://www.timberlandbootsoutlets.us.com
http://www.adidasshoe.us.com
http://www.nmd-adidas.us.com
http://www.red-bottoms.us.com
http://www.coachfactory-outlet.us.com
http://www.cheapjordans.in.net
http://www.canadiangoose.us.com
http://www.raybansunglasses.net.co
http://www.adidascampusshoes.us
http://www.fitflopssale.us.com
http://www.michaelkorsfactoryoutletsale.us.com
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
http://www.adadassuperstar.com
http://www.outletcanadagooseoutlet.us.com
http://www.fitflops-sale-clearance.us.com
http://www.pandora-charms.us.org
http://www.birkenstocks.us
http://www.ralphlaurensale-clearance.me.uk
http://www.fitflops-saleclearance.us.org
http://www.adidas-yeezyshoes.us.com
http://www.ralphlauren.me.uk
http://www.birkenstocksandalsuk.co.uk
http://www.canadagoose-outlet.name
http://www.canadagooseoutletus.us.com
http://www.air-max2018.us.com
http://www.tiffanyandcojewelry.in.net
http://www.canadagoosesoutlet.ca
http://www.cheapraybans.com.co
http://www.philippplein-outlet.com
http://www.2017nikeairmax.us
http://www.nikeoutletshoes.us.com
http://www.adidas-yeezyboost.us.com
http://www.canadagoosejackets-outlet.us
http://www.hermesbag.us.com
http://www.supremenewyork.us.com
http://www.michael-korshandbags.me.uk
http://www.mbtshoessale.us.com
http://www.michaelkorsoutlet.us.org
http://www.nikeoutlet.us.com
http://www.longchamp-outlet.us.com
http://wwwmonclerjacketsuk.com.co
http://www.ugg.net.co
http://www.nikeairmax.in.net
http://www.toryburch-outletonline.in.net
http://www.okaleysunglasseses.us.com
http://www.mulberryoutlet.org.uk
http://www.cheapnfljerseysnflwholesale.us.com
http://www.airjordanshoes.in.net
http://www.ultraboost.us
http://www.cheapmlbjerseys-wholesale.us.com
http://www.outletlouisvuitton.us.com
http://www.michaelkorsoutletshopping.us.com
http://www.suprashoes.name
http://www.canadagoosejacketssale.com.co
http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com
http://www.canadagoosejacketscoats.org.uk
http://www.nikezoom.us
http://www.valentinoshoesoutlets.us.com
http://www.nike-store.us.com
http://www.hermes-handbags.us
http://www.kate-spade.us.com
http://www.uggsoutletstoress.us.com
http://www.canadagooseoutletcheap.us.com
http://www.air-jordans.us.com
http://www.coach-factory-outlet.us.org
http://www.moncleroutlet.me.uk
http://www.uggscanadaugg.ca
http://www.suprashoes.us.org
http://www.burberryoutlet.in.net
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.uggsbootscanada.ca
http://www.uggsaustralia.fr
abc20180419 (19 abril 2018 / 05:36:38)