Wikang Ingles » Anotações de um não poliglota

Wikang Ingles

Ang wikâng Inglés ay isang wikâng Germanic na unang ginamit sa Inglatera at ngayó'y isa nang wikâng pandaigdig. Ito ang pambansâng wikâ ng maraming mga bansâ, kasama ang United Kingdom, Estados Unidos, Canada, Australia, Ireland at New Zealand. Ito ang pangatlóng pinakaginagamit na katutubong wikâ sa buóng daigdíg, kasunód ng Tsinong Mandarin at Español.

Comentários