ภาษาอังกฤษ » Anotações de um não poliglota

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในกลุ่มภาษาเยอรมันตะวันตก ถูกใช้ครั้งแรกในอังกฤษ และขณะนี้เป็นภาษาที่ใฃ้กันแพร่หลายทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติของหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากเป็นอันดับ 3 รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน

Comentários