Engleski jezik » Anotações de um não poliglota

Engleski jezik

Ćirilička varijanta

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji je prvobitno bio korišćen u Engleskoj, a sad je svetski jezik sporazumevanja. On je nacionalni jezik brojnih suverenih država, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Australiju, Irsku i Novi Zeland. On je treći najčešći maternji jezik na sveti, nakon mandarinskog kineskog i španskog.

Comentários