Engelska » Anotações de um não poliglota

Engelska

Det engelska språket är ett västgermanskt språk som först talades i England och nu är ett globalt lingua franca. Det är det nationella språket för en mängd suveräna stater, inklusive Storbritannien, USA, Australien, Irland och Nya Zeeland. Det är det tredje vanligaste modersmålet i världen, efter mandarin och spanska.

Comentários