Język angielski » Anotações de um não poliglota

Język angielski

Język angielski jest językiem zachodnio germańskim, który był używany na terenie Anglii a teraz stał się światowym lingua franca. Jest on językiem narodowym w wielu niepodległych krajach, wliczając Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Irlandię i Nową Zelandię. Jest trzecim na świecie językiem pod względem rodzimych użytkowników, po mandaryńskim i hiszpańskim.

Comentários