زبان انگلیسی » Anotações de um não poliglota

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی از دسته زبان های ژرمنی و از شاخه غربی است که اولین بار در انگلستان به آن گفتگو شد و اکنون یک زبان بین المللی می باشد. انگلیسی زبان ملی کشورهای مختلفی از جمله، بریتانیای کبیر، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ایرلند و نیوزلند می باشد. پس از زبان چینی و اسپانیایی، زبان انگلیسی سومین زبان رایج دنیا به حساب می آید.

Comentários