Basque » Anotações de um não poliglota

Basque

Alphabet


Letter Name Transcription
A a a
B b be
C c ze
D d de
E e e
F f efe
G g ge
H h hatxe
I i i
J j jota
K k ka
L l ele
M m eme
N n ene
Ñ ñ eñe
O o o
P p pe
Q q ku
R r erre
S s ese
T t te
U u u
V v uve
W w uve bikoitza
X x ixa
Y y i grekoa
Z z zeta

Pronouns


Pronome pessoal
Primeira pessoa Singular ni
Plural gu
Segunda pessoa Singular zu
Plural zuek
Terceira pessoa Singular hura
bera
Plural eurek

Vocabulary


arm noun

beso

bird noun

txori

book noun

liburu

cat noun

katu

fire noun

su

foot noun

oin

fork noun

sardexka

hand noun

esku

knife noun

laban

leg noun

hanka

noun noun

izena

shield noun

ezkutu

spoon noun

koilara

sword noun

ezpata

tooth noun

hortz

Comentários